Κανονισμός

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΠΠΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

1) Τα τουρνουά της σειράς Κάππα διοργανώνονται με ελβετικό σύστημα 7 γύρων. Οι αγώνες εντάσσονται στο επίσημο πρόγραμμα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας και αξιολογούνται για βαθμολόγηση Έλο στον εθνικό και στο διεθνή πίνακα (FIDE). Τα ζεύγη των αγώνων προκύπτουν με χρήση του λογισμικού Swiss Manager, υπό την επίβλεψη του διαιτητή των αγώνων. Με την προκήρυξη των αγώνων ανακοινώνεται το όνομα του διευθυντή και του διαιτητή των αγώνων.

2) Στους αγώνες επιτρέπεται μόνο η συμμετοχή σκακιστών με αθλητικό δελτίο, οι οποίοι δεσμεύονται να τηρούν τους επίσημους κανονισμούς της FIDE, της ΕΣΟ, και τον κανονισμό λειτουργίας του αγωνιστικού χώρου μας. Ενδιαφερόμενοι χωρίς αθλητικό δελτίο μπορούν να εγγράφονται επιτόπου στον σύλλογό μας. Για τη συμμετοχή μπορεί να ορίζονται με την προκήρυξη των αγώνων επιπλέον ειδικότεροι τεχνικοί όροι συμμετοχής (δυναμικότητα, ηλικία, συλλογική ένταξη). Κατά τα λοιπά, η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους όσους έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε επίσημους σκακιστικούς αγώνες στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο, φυλή, πολιτικές απόψεις, κοινωνικές πεποιθήσεις και οποιαδήποτε άλλη μη σκακιστική διάκριση. Ως απόδειξη ανεπιφύλακτης αποδοχής του παρόντος Κανονισμού, της προκήρυξης των αγώνων, και των αποφάσεων των διαιτητών και του διευθυντή των αγώνων, οι συμμετέχοντες πρέπει να υπογράφουν υποχρεωτικά κατά τη δήλωση της συμμετοχής τους σε ειδικό έντυπο ότι έλαβαν γνώση.

3) Για την κάλυψη των οργανωτικών εξόδων (παράβολα κατοχύρωσης των αγώνων στην ΕΣΟ και τη FIDE, οδοιπορικά νικητών, οδοιπορικά διαιτητών)  μπορεί να επιβάλλεται με την προκήρυξη έκτακτο παράβολο συμμετοχής.  Τουλάχιστον 60% του συνόλου των παραβόλων επιστρέφονται ως οδοιπορικά στους νικητές.

4) Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων ανακοινώνεται με την προκήρυξη των αγώνων. Ο χρόνος σκέψης για κάθε παίκτη είναι 90 λεπτά για όλη την παρτίδα, στα οποία προστίθενται και 30 δευτερόλεπτα για κάθε ολοκληρωμένη κίνησή του. Αναβολές αγώνων δεν επιτρέπονται, αλλά επιτρέπονται αιτήματα εξαίρεσης από συγκεκριμένη αγωνιστική. Αλλαγές στο πρόγραμμα μπορούν να γίνονται μόνο για πολύ σημαντικό λόγο, σύμφωνα με την κρίση του διευθυντή και του διαιτητή των αγώνων και ανακοινώνονται έγκαιρα.

5) Ενστάσεις επιτρέπονται εφόσον γίνονται γραπτά, με αναλυτικό ιστορικό, μέσα σε 24 ώρες από την έναρξη του επίμαχου αγώνα ή τη στιγμή της επίμαχης απόφασης. Πρέπει να συνοδεύονται από παράβολο 50 ευρώ, το οποίο επιστρέφεται ακόμη και σε περίπτωση μερικής αποδοχής της ένστασης. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από Διεθνή Διαιτητή, το όνομα του οποίου ανακοινώνεται με την προκήρυξη των αγώνων και η απόφαση του οποίου είναι τελεσίδικη.

6) Κριτήρια ισοβαθμίας ορίζονται κατά σειρά:

α) Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ 2 ισοβάθμων ή του τουρνουά μεταξύ 3 και πλέον ισοβάθμων

β) Το κριτήριο Buchholz

7) Με την προκήρυξη ρυθμίζονται ή ανακοινώνονται επίσης θέματα όπως η επωνυμία των αγώνων, ο χώρος τέλεσης των αγώνων, τα ονόματα κλπ. στοιχεία των υπευθύνων των αγώνων, ο τρόπος κατανομής τυχόν επάθλων, οδοιπορικών κλπ., και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την πιο εύρυθμη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αγώνων.

Advertisements
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κανονισμός
Αρέσει σε %d bloggers: